inner_head_02

De siste årene, på grunn av det gunstige innenlandske investeringsmiljøet og den kontinuerlige utdypingen av infrastrukturpolitikken, vil mitt lands pumpeventilindustri fortsatt ha nye muligheter for kontinuerlig vekst.Den kontinuerlige selvinnovasjonen til bedriften har oppnådd den ledende teknologien, og de ulike produktene er svimlende, og viser et blomstrende utviklingspotensial.Det er nettopp på grunn av slike tekniske prestasjoner at pumpeventilindustrien kan presentere en positiv og oppadgående trend i lang tid.I 2011 nådde inntektene til bedrifter over angitt størrelse i mitt lands pumpe- og ventilindustri 305,25 milliarder yuan, hvorav pumpeindustrien nådde 137,49 milliarder yuan, en økning på 15,32 % i forhold til 2010, og ventilindustrien nådde 167,75 milliarder yuan, en økning på 13,28 % i forhold til 2010.

Siden reformen og åpningen har mitt lands industrielle produksjon utviklet seg raskt.Med oppfølgingen av den nasjonale økonomiske konstruksjonen og de hyppige valutavekslingene har ulike bransjer utviklet seg og markedet har vokst.Dette er en veldig åpenbar fremgang.Men med flere bedrifter er det uunngåelig å møte konkurrenter på produkter, men det er konkurranse i bransjen, noe som er en god ting for hele bransjen og bedriften, for med konkurranse vil bedriftene fortsette å strebe etter å forbedre produktkvaliteten og forbedre produktkvaliteten.Kvaliteten på bedriftstjenester, i tillegg til å forbedre nivået på produksjonsprosesser, lar forbrukere få bedre produkter og tjenester for mindre penger.

Utvikling er både vakkert og grusomt.Mens industrien utvikler seg og utvikler seg, bestemmer den også skjebnen til hver bedrift gjennom overlevelse av de sterkeste.Selv om det nåværende utviklingsmomentumet for pumpe- og ventilindustrien blomstrer, kombinert med sterk støtte fra nasjonale retningslinjer, øker markedsetterspørselen, og under den harde konkurransen i pumpe- og ventilindustrimarkedet kan innenlandske pumpe- og ventilrelaterte teknologier fortsett å bli bedre, men fortsatt Det er mange interferensfaktorer, og utviklingsutsiktene til pumpeventilindustrien er kanskje ikke optimistiske.
For de store pumpe- og ventilbedriftene med konkurransekraft, gjennom konkurranse, vil foretakets skala bli større og mer kjent, og noen små og mellomstore bedrifter som ikke er konkurransedyktige vil stå i fare for å bli fusjonert eller nedlagt ., I det stadig hardere markedskonkurransemiljøet er det bare bedrifter med kjernekonkurranseevne og innovasjonsevne som kan få fotfeste i markedet.

Med akselerasjonen av infrastrukturbygging og urbanisering i mitt land, har etterspørselen etter pumpe- og ventilprodukter opprettholdt en rask vekst år for år.Luo Baihui, generalsekretær i International Mold and Hardware and Plastic Industry Suppliers Association, analyserte at på grunn av virkningen av den globale økonomiske nedgangen, falt mitt lands utenrikshandel i første halvdel av året.Samtidig er lave anskaffelseskostnader hovedhensynet for multinasjonale kjøpere.På grunn av den høye valutakursen på RMB og den betydelige økningen i lønn, tvinger det direkte kjøpsordrer fra Kina til å overføres til andre fremvoksende markeder.

Undersøkelsen viser imidlertid også at mitt lands produksjonsindustri har dratt nytte av den sterke støtten fra grunnleggende industrier, inkludert metallurgi, petroleum, kull, elektrisk kraft, kjemi og maskiner.Eksporten av industriprodukter er fullført, og fordelene med kinesisk produksjon i det globale innkjøpssystemet eksisterer fortsatt.Luo Baihui påpekte at i dag har de fleste multinasjonale selskaper utvidet sine kinesiske leverandørressurser og foretrekker å inngå allianser med leverandører av kinesiske små og mellomstore produksjonsbedrifter med utmerket produktkvalitet, høyt teknologiinnhold og relativt lave produksjonskostnader.

Li Jihong, leverandørkjedesjefen for verdens beste ventilprodusent Weiland Valve Company, sa at i år har selskapet mer enn 10 atomkraftverksprosjekter under bygging rundt om i verden, og må kjøpe 600 tonn ventilstøpegods hver måned, en økning på 30 % fra det siste.Han sa at mange innenlandske små og mellomstore bedrifter Kvaliteten på produktene er ikke mindre enn utenlandske leverandører, men prisen er omtrent 20% lavere.I fremtiden vil selskapet øke innkjøpet av deler og komponenter i Kina.


Innleggstid: 22. april 2022